Visie, Missie en toepassingsgebied

De organisatie wil binnen 5 jaar een toppositie innemen in de Europese markt van bevrachters van binnenvaartschepen.

Vasthouden aan waarden

Een toppositie innemen lukt door met deskundig personeel en partners, efficiënt te werken en te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klanten, waarbij kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel blijven staan.

Dienstverlening

Door nauw contact te houden met onze klanten, partners en stakeholders en het inspelen op de actualiteit, werkt de organisatie continu aan verbetering.

Onze organisatie heeft alles wat nodig is in huis: een moderne vloot, bijgeschoolde bemanningsleden, diverse staffuncties waaronder een uitgebreid Health, Safety, Security, Environment en Quality (HSSEQ)-team en een goede technische knowhow.

Missie

De organisatie zorgt in samenwerking met zijn klanten voor een vlot vervoer van diverse petrochemische producten en scheepsaandrijfstoffen. Wij voorzien de zeevaart (bunkering) en het hinterland van brandstoffen.

Indien gewenst kan de organisatie zelfs het bevrachten en het vervoer van product voor de klant uit handen nemen. De organisatie zorgt voor een correcte, duurzame en veilige levering van haar diensten door het inzetten van een moderne dubbelwandige vloot die is uitgerust voor de gevraagde bunker- dan wel vervoerswerkzaamheden.

DBS hanteert een No Blame cultuur en stimuleert alle medewerkers om Stop Work toe te passen wanneer zij dit nodig achten.
Image

Wij zoeken schepen tussen de 1000 en 4000 ton om onze vloot te versterken